vambra

vambra
vambrà sf. (4) 471, , NdŽ, vámbra (1) KlvrŽ, vambrà (2) A.Sal, , End, Slnt menk. 1. , NdŽ, OGLII104, Gl, Bt lūpa, burna, snukis: Duočiau par vámbras J. Kai gausi par vam̃brą, tai nutilsi Skr. Duok tokiam par vam̃brą Šts. Akys plačios it torielkos, vambros storos it pavalkai, nosis pakumpusi M.Valanč. 2. scom. , NdŽ, Pžrl kas daug šneka, vambrija, plepys: Eik eik, tu vam̃bra, ką čia niekus vambryji! Skr. Tas Jonas tikras vambrà, jis niekados liežuvio neprikanda Skdv. Žmonys tuokart nebuvo toki vambros, ilgliežuviai kaip šiandien M.Valanč. 3. scom. MitI67, 471, NdŽ, , Kal, KlvrŽ kas vampso, vėplinėja, vėplys, žioplys: Vámbra, kurs nieko neišmano ir tyli J. Jei ką biškį liurbiškai padirbo, sakė, eik eik, vambrà End. Nestovėk kaip vambra, nusitverkis darbo Klp. Vampso kaip vámbra Rt. Ko čia slankioji kaip vámbra, ar pavogti nori ką? Vvr. Oi koks aš buvau vambra tavęs, Vicentai, neklausydamas M.Valanč. ^ Vampsos kaip Plioterio vambrà J. 4. Rs, Jd, Stak arbatinuko, ąsočio snapelis.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • GERTIGOS — Morali Vambra, opp. Hisp. nunc pag. Portugall. in reg. Igeditania …   Hofmann J. Lexicon universale

  • dambra — dambrà sf. (4) 1. žr. dambras 1: Nupirk ma[n] tris trūbeles, cidabrinę dambrelę JD1143. ^ Bobos lūpos kaip dam̃bros J. Plaukai kaip karklai, lūpos kaip dãmbros, liemenužis kaip lankas JD236. 2. Mrj piemenų styginis muzikos instrumentas,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dambros — dam̃bros sf. pl. (4) 1. lūpinė armonikėlė: Nusipirko dambràs Kin. Dambrų̃ šonai nugruvę Sg. Kai mažas buvau, dambrelès pūčiau NmŽ. 2. Vlk menk. burna, vambra: Nelok, gausi per dambràs! Gs. ◊ dambràs paleisti Š imti rėkti: Kad paleidžia… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • panarinti — 2 panarìnti tr. 1. išsukti iš sąnario: Trečiajam sprandas panarintas TP1881,27. | refl. tr.: Pasinarinau koją Vn. Vieną sykį esu kojos nykštį pasinarinus, i skaudėjo a metus Jrb. 2. palandinti po vokais, pabalinti (akis): Panarinù akis po… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • valtabkė — valtãbkė (hibr. ?) sf. (2) 1. apie ką sudėvėtą, sudrengtą, ištežusį ir pan.: Valtabkė – prastas apavas, batas ištižęs M.Unt. Žekė valtabkė Šts. 2. Mžk, Krt burna, vambra, snukis …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vambrė — vam̃brė sf. (2) Kv žr. vambra 1: Kai duosiu par vam̃brę, tai nutilsi! Rs …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vembrė — sf. (1) J.Balč.žr. vambra 4 …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”